informacja dla słabosłyszących
Aktualności
20.10.2022

Europejski Dzień Seniora

W dniu 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Celem tego święta jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowania wszelkich działań
zmierzających do zapewnienia seniorom godnych warunków życia. Szacuje się, iż na kontynencie europejskim osoby starsze stanowią 20% liczby wszystkich mieszkańców. Zdarzają się sytuacje, gdy osoby starsze są marginalizowane przez resztę społeczeństwa. Do najważniejszych zadań społeczeństwa należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego. Należy podkreślić, iż to właśnie seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia, które wpływają na kształtowanie i funkcjonowanie społeczeństwa, są również ostoją kultury oraz dawnych tradycji, które świadczą o niematerialnym dorobku danego społeczeństwa.

Europejski Dzień Seniora jest okazją do intensywniejszego propagowania zadań mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 60+ roku życia, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich czas i często zapomnieć o chorobach i samotności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania i sytuację demograficzną istnieje ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na problemy dotyczące osób starszych oraz ich aktywizację. Ważne jest pokazanie, iż osoby starsze mogą spędzać czas poza domem, a także rozwijać się poznając różne tematy dotyczące życia codziennego.

Życzymy wszystkim seniorom spełnienia marzeń, zrozumienia, rzeczywistego wsparcia adekwatnego do potrzeb, rozwoju pasji, satysfakcji z podejmowanych działań oraz realizacji wyznaczonych celów.

Autorka: Anna Mazur

Data utworzenia: 20.10.2022