informacja dla słabosłyszących
Aktualności
04.01.2022

Nabór na stanowisko: psycholog

Zatrudnimy: psychologa, psychoterapeutę pedagoga, socjoterapeutę do prowadzenia grup socjoterapeutycznych, terapii, poradnictwa rodzicielskiego, również w trakcie szkolenia

Wymogi formalne dla kandydatów:
skończone studia pedagogiczne lub psychologiczne
uprawnienia do prowadzenia zajęć
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
wysokie kompetencje interpersonalne, empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji;

Wymagane dokumenty:
• CV, list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją„

Zakres obowiązków : Prowadzenie zajęć grupowych: rozwijających umiejętności społeczno- emocjonalne, psychoedukacyjno /terapeytycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15, młodymi dorosłymi do 25 r.ż

Oferujemy: pracę w ciepłej i miłej atmosferze, superwizję, materiały do zajęć, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w centrum Wieliczki, możliwość udziału w dodatkowych projektach, umowę zlecenie/rachunek, gabinety wyposażone są w niezbędne pomoce i materiały do pracy.

Aplikacje należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka
lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl, tel. 12 2782140

Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

Aplikację należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl (tel. 12 2782140) do dnia 25 stycznia 2022 r.

Data utworzenia: 04.01.2022