informacja dla słabosłyszących
Aktualności
05.01.2022

Dodatek osłonowy: rusza nabór wniosków

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania
Zasada złotówka za złotówkę w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka wnioski mogą składać w:

  • Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 - dziennik podawczy (parter) w godzinach pracy urzędu
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 10 (parter) w godzinach pracy urzędu,
    tel. 12 2784500 lub 12 281 0175

 

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Data utworzenia: 05.01.2022