Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 rok

plakat programu opieka wytchnieniowa

Gmina Wieliczka planuje przystąpić do pozyskania środków na realizację w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Wieliczka zamierza realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program CZYSTE POWIETRZE

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne można składać od dnia  1 września 2020r. do 15 września 2020r.
Wnioski należy składać w:
MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.30

Ograniczenia pracowników w kontaktach z mieszkańcami

UWAGA!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID 19, czasowo wprowadza się ograniczenia w kontakcie z mieszkańcami. Pozostajemy w gotowości telefonicznej pod numerem 12 278 21 40 oraz mailowej sekretariat@mgopswieliczka.pl.
W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu należy wcześniej umówić się telefonicznie. Do przyjmowania pism oraz wniosków przeznaczone są skrzynki pocztowe

Ograniczenia wykonywania zadań przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce w czasie trwania stanu epidemii.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące ograniczenia wykonywania zadań przez Ośrodek.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS