Wyniki konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”

plakat - wyniki konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”. Organizatorem wydarzenia był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Przysyłając ponad 100 prac na nasz konkurs Uczniowie wielickich szkół podstawowych przyłączyli się do obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu. Dziękujemy za tak liczny udział.

Autorzy wykazali się dużą wyobraźnią, zdolnościami plastycznymi, literackimi a także wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W ciekawy sposób pokazali, na jakie niebezpieczeństwa są narażeni młodzi użytkownicy urządzeń komunikacyjnych z dostępem do sieci. We wszystkich pracach widać było zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu.

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 rok

plakat programu opieka wytchnieniowa

Gmina Wieliczka planuje przystąpić do pozyskania środków na realizację w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Wieliczka zamierza realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program CZYSTE POWIETRZE

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS