Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 rok

Gmina Wieliczka planuje przystąpić do pozyskania środków na realizację w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Wieliczka zamierza realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program CZYSTE POWIETRZE

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne można składać od dnia  1 września 2020r. do 15 września 2020r.
Wnioski należy składać w:
MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.30

Ograniczenia pracowników w kontaktach z mieszkańcami

UWAGA!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID 19, czasowo wprowadza się ograniczenia w kontakcie z mieszkańcami. Pozostajemy w gotowości telefonicznej pod numerem 12 278 21 40 oraz mailowej sekretariat@mgopswieliczka.pl.
W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu należy wcześniej umówić się telefonicznie. Do przyjmowania pism oraz wniosków przeznaczone są skrzynki pocztowe

Ograniczenia wykonywania zadań przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce w czasie trwania stanu epidemii.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące ograniczenia wykonywania zadań przez Ośrodek.

Rozpoczęły się zapisy do grup psychoedukacyjno-terapeutycznych...

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO GRUP PSYCHOEDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH ….

Oferujemy warsztaty grupowe: dla dzieci , młodzieży, rodziców, rodziców z dziećmi/ młodzieżą razem, a także dla młodych dorosłych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ( cotygodniowe) :
➢ Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
➢ Psychoedukacyjne
➢ Terapeutyczne / Socjoterapeutyczne

Tymczasowa zmiana lokalizacji

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z remontem, dnia 15.07.2020 r. Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej oraz  Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce zostały przeniesione do budynku przy ul. Pocztowej 1.

Przyjmowanie stron odbywa się na parterze,w pokoju nr 14.

 

Zmianie uległy również dotychczasowe numery telefonów.

Wnioski 300+

Od 1 lipca można składać wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku 2020 – nie składamy wniosków o ustalenie prawa do 500+ - gdyż prawo do tych świadczeń jest ustalone do 31.05.2021

 

Maseczki dla mieszkańców gminy Wieliczka

W trosce o mieszkańców gmina Wieliczka zakupiła 40 tysiecy maseczek ochronnych.

Darmowe maseczki nadają się do wielokrotnego użytku (można je prać).

Dystrybucja maseczek prowadzona jest za pośrednictwem:

  • Spółdzielni Mieszkaniowych
  • Wspólnot Mieszkaniowych
  • Sołtysów
  • Przewodniczących Osiedli
  • OSP Gminy Wieliczka

 

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS