Bądź uważny na osoby starsze - Nie bądź obojętny

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.
Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych”.
Papież Franciszek

Starość jest kolejnym etapem życia człowieka. Zwykle nie napawa ona optymizmem chociaż wszyscy doskonale wiemy, że każdego z nas to czeka. Ludzi starszych charakteryzuje zmniejszenie przystosowania do zachodzących w ich otoczeniu zmian, nowości. ...

„Koperta życia"

Od marca bieżącego roku Gmina Wieliczka wznawia realizację programu „Koperta życia".

Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, w szczególności do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ludzi mieszkających samotnie.

Szkolenie w ramach Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży

18 listopada 2019 r. w Magistracie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbyło się interdyscyplinarne szkolenie dla profesjonalistów. W ramach Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, kuratorskiej służby sądowej oraz policji uczestniczyli w warsztatach specjalistycznych.
Tematem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty.

Konferencji dotycząc ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem – KAMPANIA POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA

W dniu 14 listopada 2019 r. w Wielickiej Mediatece odbyła się konferencja nt. ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki – Wieliczka 2019 r.
Wszystkich uczestników spotkania powitał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Chylińska.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS