informacja dla słabosłyszących
Aktualności
04.04.2022

Dziś Wieliczka jest niebieska – spacer dla Autyzmu

Dziś Wieliczka jest niebieska!

Zespół MGOPS Wieliczka jak co roku włącza się w akcję, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie "Rozwijanka". To już wielicka tradycja, że kwiecień rozpoczynamy na niebiesko, dając w ten sposób wspólny głos szacunku, zrozumienia oraz pełnej akceptacji dla osób z autyzmem.
Poszerzanie świadomości w kwestii potrzeb i interakcji osób autystycznych, jest szczególnie ważne dla całego społeczeństwa. Przemyślana i tolerancyjna reakcja środowiska oraz zrozumienie działań, pozwoli lepiej funkcjonować w codziennym życiu zarówno osobom z autyzmem jak i ich rodzinom. Poszerzajmy swoje horyzonty i bądźmy otwarci na potrzeby innych.

To dla nas wielkie wyróżnienie, że każdego roku na wielickim rynku, możemy spacerować w tym szacownym gronie. Dziękujemy!

Data utworzenia: 04.04.2022