informacja dla słabosłyszących
Aktualności
07.09.2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zaprasza osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 r. do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są następujące osoby:

1.dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na krótki termin złożenia przez Gminę wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 34, do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj - link: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Potrzebne dokumenty do zlożenia na Asystenta osoby z niepełnosprawnością załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

  1. program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-1693848546.pdf
  2. karta-zakresu-czynnosci-1693848573.docx
  3. karta-zgloszenia-do-programu-1693848594.docx

 

Data utworzenia: 07.09.2023