informacja dla słabosłyszących
Aktualności
13.12.2023

Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe – obsługa informatyczna

Ogłoszenie dotyczące zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 tys. zł netto dotyczącego obsługi informatycznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

W związku z zapytaniem cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro z dnia 01.12.2023 r., Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż wpłynęła jedna oferta na zapytanie.

Złożona oferta została wybrana jako korzystna i wybrano firmę:
Syde Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

 

Ogłoszenie.pdf

Data utworzenia: 13.12.2023