informacja dla słabosłyszących
Aktualności
16.12.2021

Piękny jubileusz – 5 urodziny

15 grudnia 2016 r. na mocy porozumienia Miasta i Gminy Wieliczka oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęły działalność Ośrodek wsparcia i mieszkania chronione dla osób starszych i z niepełnosprawnością na Campus Misericordiae w Brzegach.

Historyczne wydarzenia roku 2016 na zawsze wpisały się w nasze życie, budując naszą tożsamość, pokazując kierunek drogi. Moc spotkania Papieża Franciszka z Młodymi z całego świata to szczególny fundament, na którym trzeba nam wznosić dobro i troskę o drugiego człowieka. To powołanie stało się żywym pomnikiem.
Przez ostatnie pięć lat, dzień po dniu, w tym ważnym miejscu naszej wielickiej historii, tworzyliśmy dobro utkane z ludzkiej życzliwości, zrozumienia, spotkania, rozmowy i uważności. To wielkie dzieło, które stało się miejsce do życia, bycia, przyjaźni, dobrych relacji i rozwoju, jest naszą wspólną misją.

W dzisiejszym spotkaniu z podopiecznymi nie zabrakło wyrazów uznania, gratulacji i podziękowań. Bycie RAZEM daje siłę, a wzajemna życzliwość jest źródłem radości i zdrowia. Pan Burmistrz Artur Kozioł przekazał dla uczestników moc życzeń: "Niech ta wyjątkowa historia zawsze będzie inspiracją do tworzenia
nowych projektów, wydarzeń, ale też codzienności. Każdy dzień niech przynosi nowe siły, zapał, radość i zdrowie, aby w tym właśnie miejscu budować wspólnotę, rodzinę. Twórzcie dobro – w spokoju i w zwyczajności – bo właśnie dobro jest platformą porozumienia, dialogu, współdziałania. Proszę dziś przyjąć moje gratulacje, wyrazy uznania oraz moc podziękowań za dar miejsca, ludzi, działania. Campus Misericordiae to ważny punkt na mapie naszej Gminy, a Państwa działalność niezmiennie przypomina źródło tej siły, która na dobru została zbudowana, dobrem wzrasta i ku dobru zmierza."

We wspólnym świętowaniu wzięli również udział ks. Rafał Buzała - Sekretarz krakowskiego Caritas, ks. Bogdan Kordula - czynnie zaangażowany w uruchomienie placówki i sygnotariusz umowy z 2016 jak reprezentant Caritas, Agnieszka Szczepaniak i Piotr Krupa - Zastępcy Burmistrza. Nie zabrakło i nas - Zespołu MGOPS Wieliczka.

Data utworzenia: 16.12.2021