informacja dla słabosłyszących
Placówki współpracujące

Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek”

Placówka wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom, a tym samym rodzicom przede wszystkim w zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego czasu.

Dane kontaktowe

Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek”

ul. Brata Alojzego Kosiby 31

12 263 43 16

etkaczewska@mgopswieliczka.pl

Zobacz dojazd na mapie