informacja dla słabosłyszących
Placówki współpracujące

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi”

Od ponad dwóch dekad jest miejscem spotkań, wspólnej gry, zabawy i nauki dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Wieliczka z rodzin mających trudności w organizacji czasu i pełnienia funkcji opiekuńczych. Świetlica św. Kingi jest miejscem gdzie zawsze ktoś czeka.

Dane kontaktowe

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi”

ul. Sikorskiego 6

731 701 441

swietlicakinga.wieliczka@gmail.com

Zobacz dojazd na mapie