informacja dla słabosłyszących
Placówki współpracujące

Fundacja „Leonardo”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce jest placówką wsparcia dziennego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco- aktywizujących, treningów samoobsługi.

Dane kontaktowe

Fundacja „Leonardo”

ul. Sienkiewicza 24

12 288 32 28

wieliczka@fundacja-leonardo.pl

Zobacz dojazd na mapie