informacja dla słabosłyszących
dłonie
Programy ze środków Budżetu Państwa

Program „Opieka wytchnieniowa” – realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cel programu:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Grupy docelowe:

Opiekunowie osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci.

Efektem programu będzie:

Możliwość skorzystania z wytchnienia przez rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Osoby zainteresowane Programem "Opieka wytchnieniowa" zapraszamy do kontaktu MGOPS Wieliczka tel. 12 278 21 40