informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Forum Liderów Młodzieżowych

W ramach projektu, młodzi liderzy (uczniowie starszych klas szkół podstawowych - wyłonieni przez pedagogów szkolnych wg kryterium ponadprzeciętnej aktywności w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz z predyspozycjami do bycia pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników) będą uczestniczyli w trzydniowych zajęciach warsztatowych (szkoleniu).

Uczestnicy projektu rozwijają kompetencje osobiste, m.in. w oparciu o poznawanie historii, tradycji I kultury tych obszarów Małopolski, z których pochodzą. Inspirują się własną aktywnością I zaangażowaniem oraz doświadczeniem przedstawicieli organizacji, które kształtują proliderskie postawy młodych ludzi.

Biorą udział w cyklu warsztatów wzbogacający wiedzę i umiejętności min;

 • warsztat psychoedukacyjny na temat mechanizmow uzależnień (w tym e-uzależnień
  i innych uzależnień behawioralnych. Przewidujemy, że w warsztatach będą
  uczestniczyli również nauczyciele);
 • warsztaty psychoedukacyjne na temat przezwyciężania barier w komunikacji
  interpersonalnej oraz dynamiki procesów grupowych;
 • warsztaty na temat debaty oksfordzkiej dla liderów – przygotowanie, realizacja,
  ocenianie;
 • przygotowanie mini-projektów – warsztat, praca w grupach, konsultacje z ekspertami,
  zaplanowanie działań, sposobów monitorowania, multiplikowania;

W szkoleniu (realizowanym w Wieliczce) bierze średnio udział grupa 30-40 młodych liderów gmin małopolski, w szczególności z terenu gminy Wieliczka.
Celem tego elementu projektu jest dotarcie do, jak najliczniejszej grupy młodych małopolan z przesłaniem o konieczności brania odpowiedzialności za własne życie, w tym podejmowanie decyzji w obszarze uzależnień (również e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych).

W ramach projektu są również:

 • szkolenia dla nauczycieli
 • wydanie broszury dla liderów
 • wydane publikacji dla nauczycieli na temat profilaktyki, w tym profilaktyki e-uzależnień
  i innych uzależnień behawioralnych;