informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Kampania Białej Wstążki

„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Z ogromnym przekonaniem każdego roku włącza się w nią Gmina Wieliczka.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie.

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbywają się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, zajęcia. Z dumą wiele osób nosi symboliczną białą wstążkę na znak solidarności z kobietami doświadczającymi przemocy.

W ramach kampanii przygotowujemy materiały informacyjne i edukacyjne oraz spoty promocyjne. Ważnym założeniem kampanii jest postawa sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet wyrażana przez mężczyzn.

W okresie trwania kampanii zachęcamy szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracamy się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Co roku akcja zwiększa świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród Wieliczan, kieruje swoje edukacyjne przesłanie do ogółu społeczeństwa, do rodzin, do profesjonalistów i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą.