informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Kampania Pomarańczowej Wstążki

Każdego roku w dniach 1–19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży (Kampania Pomarańczowej Wstążki). Tradycyjnie w tym czasie w Gminie Wieliczka rozmawiamy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, które mu przysługują.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Nieodzownym elementem Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki są działania promocyjne oraz informacyjno-edukacyjne, a punktem kulminacyjnym jest Wielicka Konferencja nt. Ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Ważnym punktem kampanijnych działań są pomarańczowe dni z udziałem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczych. To jest szczególna grupa ambasadorów.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. Ponieważ przemoc przybiera różne formy i oblicza, co roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim.