informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

„Koperta życia” dla mieszkańców gminy Wieliczka

Gmina Wieliczka realizuje program „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, w szczególności do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ludzi mieszkających samotnie.

Celem programu „Koperta życia”, jest pomoc służbom ratowniczych w podjęciu adekwatnych działań ratujących zdrowie i życie, w sytuacji gdy nie ma kontaktu z pacjentem, kontakt jest utrudniony lub osoba wzywająca pomoc, nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.

Koperta zawiera informacje o stanie zdrowia – chorobach, przyjmowanych lekach, przebytych zabiegach, alergiach, niepełnosprawnościach oraz kontakt do osoby bliskiej. Umieszczana jest najczęściej w lodówce, którą odpowiednio oznaczamy, żeby ratownik medyczny wiedział, gdzie szukać informacji. Zestaw „Koperta życia” składa się z następujących elementów: - przezroczystej plastikowej koperty, - karty informacyjnej – kartka papierowa w formacie A4, - 2 naklejek samoprzylepnych na kopertę i lodówkę.

Bezpośrednią dystrybucją pakietów zajmować się będą pracownicy socjalni i asystenci rodzinni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest realizatorem programu.

Po „Kopertę życia” – mogą zgłosić się również sami zainteresowani, a także osoby, które posiadają wiedzę o tym, że w ich otoczeniu znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, schorowane, wymagające wsparcia. Miejsca wydawana mieszkańcom naszej gminy bezpłatnej „KOPERTY ŻYCIA”: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26, ul. Słowackiego 10, ul. Pocztowa 1, ul. Sienkiewicza 34 - sekretariat - w godzinach pracy ośrodka Urząd Miasta i Gminy Wieliczka – w godzinach pracy urzędu Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 – dziennik podawczy