informacja dla słabosłyszących
lecąca mewa
Projekty i programy

Aniołeczkowe warsztaty

W placówce wsparcia dziennego „Aniołeczek” realizowany jest projekt socjalny pn. „Aniołeczkowe warsztaty”. Celem projektu jest poszerzenie oferty zajęciowej placówki poprzez zaangażowanie w projekt pracowników socjalnych MGOPS.

W placówce wsparcia dziennego „Aniołeczek” realizowany jest projekt socjalny pn. „Aniołeczkowe warsztaty”. Celem projektu jest poszerzenie oferty zajęciowej placówki poprzez zaangażowanie w projekt pracowników socjalnych MGOPS. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dwa razy w miesiącu po dwie godziny dydaktyczne. Są to zajęcia mające na celu uatrajkcyjnienie oferty, a także pokazujące pracowników socjalnych i działania Ośrodka z zupełnie innej strony.