informacja dla słabosłyszących
lecąca mewa
Projekty i programy

Rozmowy przy obiedzie

Uczestnikami projektu są osoby bezdomne z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, korzystające ze wsparcia w formie obiadów wydawanych przez Bar Bułka z Masłem.

Uczestnikami projektu są osoby bezdomne z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, korzystające ze wsparcia w formie obiadów wydawanych przez Bar Bułka z Masłem.

Bardzo ważnym jest zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest posiłek. Jednakże istotne jest także zapewnienie takim osobom poczucia bycia ważnym, pokazanie im, że posiadają oni swoją godność i niepowtarzalną wartość. Bardzo ważna jest zwykła rozmowa z tymi osobami... Rozmowa o ich problemach, marzeniach, trudnościach dnia codziennego. Bardzo dobrym momentem na taką zwykłą rozmowę jest czas poświęcony na posiłek, dlatego też założeniem projektu jest poświęcenie dodatkowego czasu osobom korzystającym z posiłków w barze Bułka z Masłem. Pracownicy socjalni towarzyszą klientom Bułki z Masłem w czasie odbierania przez nich posiłków i służą swoją osobą, swoim czasem i swoim zaangażowaniem. Pracownicy socjalni są do dyspozycji codziennie w godzinach wydawania posiłków.