informacja dla słabosłyszących
lecąca mewa
Projekty i programy

Kreatywna szafa

Od roku 2017 Asystenci rodziny realizują projekt socjalny pod nazwą „Kreatywna Szafa”. Pomysł na realizację projektu powstał z obserwacji rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu.

Od roku 2017 Asystenci rodziny realizują projekt socjalny pod nazwą „Kreatywna Szafa”. Pomysł na realizację projektu powstał z obserwacji rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu.

Celem projektu jest wsparcie i edukowanie rodzin w umiejętnym gospodarowaniu własnymi dobrami. Projekt zakłada, iż każdy z uczestników może przynieść niepotrzebne ale jeszcze dobre, ładne rzeczy, którym można przywrócić drugie życie przez to, że służą drugim. Przygotowaliśmy miejsce, gdzie w oparciu o ustalone zasady można dokonać wymiany odzieży, obuwia, drobnych sprzętów agd, zgodnie z potrzebami. Ideą, która przyświeca jest wzbudzanie wśród klientów poczucia większej wartości i sprawczości. Pomagając innym, zdobywasz pewność siebie oraz nowe umiejętności do rozwiązywania własnych problemów. Umiejętność gospodarowania własnymi zasobami, umiejętność dzielenia się, umiejętność zaspokajania potrzeb własnej rodziny to pożądane kompetencje, w jakie staramy się wyposażać rodziny. Poprzez udostępnienie miejsca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na ubrania, obuwie, małe AGD oraz wyposażenie gospodarstwa domowego każdy można podzielić się tym co posiada oraz znaleźć coś dla siebie i swojej rodziny. Uczymy się od siebie nawzajem, pomagając innym pomagasz sobie. Projekt wstępnie zakładał okres realizacji od listopada 2017 r. do grudnia 2018 roku jednak z uwagi na popularność, zostanie przedłużony bezterminowo. Projekt, służy działaniom Asystentów rodziny. Założenia projektu, miejsce gdzie można oddać odzież oraz inne przedmioty, a zarazem skorzystać w razie zaistniałej potrzeby stanowi nieodłączną część naszej działalności.