informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Podziel się telefonem

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce realizuje projekt „Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych i nieużywanych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce realizuje projekt „Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych i nieużywanych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych. Telefony te są przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy; w szczególności osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej…

Zbiórka telefonów odbywa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, prowadzą ją pracownicy socjalni. Dla pracownika socjalnego możliwość kontaktu telefonicznego z podopiecznym jest kluczowym ułatwieniem współpracy z klientem. Możliwości nawiązania szybkiego połączenia z nim pozwala umówić spotkanie, spytać o aktualną sytuację, udzielić niezbędnej wskazówki lub zwyczajnie zapytać jak minął dzień. Rzecz nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku osób bezdomnych lub ofiar przemocy domowej. Osoby bezdomne nierzadko funkcjonują w warunkach nieustannego narażania swego zdrowia i życia, zwłaszcza kiedy przebywają w miejscach nienadających się do zamieszkania. Uznaje się, że osoby bezdomne mają najwięcej problemów zdrowotnych w całej populacji. Są narażeni na różnego rodzaju infekcje i choroby. Z tego też względu kontakt telefoniczny może ułatwić pracownikowi socjalnemu realizowanie patronatu nad nimi. Podobnie w sytuacji przemocy domowej, dysponowanie osobistym telefonem przez osobę doznającą przemocy z pewnością zwiększa szansę tej osoby na reagowanie w sytuacjach jej zagrażających. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwa skuteczniejsza współpraca pracownika socjalnego. Pracownik socjalny mając kontakt telefoniczny z osobą klienta może w każdej sytuacji reagować na pojawiające się problemy i pracować nad rozwiązaniem często trudnej sytuacji życiowej.

Udzielenie pomocy w formie obdarowania drugiego człowieka telefonem nawet, jeśli dzieje się to anonimowo (za pośrednictwem instytucji), pomaga budować poczucie przynależności społecznej oraz wzmocnia poczucie troski o innych. Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo, pewność, komfort. Niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, można zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować życie ludzkie. Jeśli dysponujesz telefonem, który zalega w szufladzie i z niego nie korzystasz ale jest sprawny to może warto podarować go osobie, która z różnych powodów nie posiada telefonu.