informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Projekt „Na wszelki wypadek”

Genezą powstania Projektu są również doświadczenia pracowników MGOPS w sytuacjach kiedy klienci wymagają uruchomienia działań interwencyjnych, są w sytuacji trudnej, nie posiadają najpotrzebniejszych artykułów do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Sytuacje te dotyczą zarówno dzieci, które w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymagają umieszczenia poza systemem rodzinnym. Wówczas jeśli jest taka potrzeba wyposażamy dziecko w najpotrzebniejsze ubranka, kocyk, zapewniamy posiłek. Zdarzają się również osoby dorosłe, chore, niepełnosprawne wymagające umieszczenia w szpitalu, DPS lub znajdujące się w kryzysie, (samotne, bezradne, wycofane społecznie, żyjące w ubóstwie), które również wyposażamy w zestaw „Na wszelki wypadek”. Chcemy tym samym zminimalizować straty emocjonalne sytuacji, które dzieją się interwencyjnie często bez zgody klienta. Wszystko w poszanowaniu godności klienta, jego podmiotowości.