informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Punkt Mediacji dla mieszkańców gminy Wieliczka

W ramach poszerzania oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się uruchomienie Punktu Mediacji dla mieszkańców gminy Wieliczka. W Punkcie Mediacji będzie można otrzymać bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sporów rodzinnych.

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. Mediator pomaga skonfliktowanym stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany i spokojny. Na spotkaniu mediacyjnym uczestnicy mogą rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie korzystne i możliwe do wcielenia w życie.

Planowane jest zgłoszenie przeszkolonych pracowników do wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. Po uzyskaniu takiego wpisu, ugoda zawarta między stronami mediacji będzie mogła zostać zarejestrowana w sądzie, co w znaczący sposób może skrócić ewentualne postępowanie sądowe, a w niektórych okolicznościach może wręcz wyeliminować konieczność takiego postępowania.

Projekt znajduje się w fazie przygotowania i testowania.