informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Szkolne Inkubatory Porozumienia

Od 2020 realizowany będzie projekt pt. „Szkolne Inkubatory Porozumienia”. Celem zadania jest zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji społecznych uczniów i nauczycieli poprzez szkolenia przygotowujące ich do rozwiązywania konfliktów na terenie własnej szkoły, w tym rosnącej agresji wśród najmłodszych uczniów.

Celem jest również wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych poprzez wzrost udziału uczniów danej szkoły w budowanie katalogu norm i zasad obowiązujących w społeczności szkolnej w trakcie tworzenia i funkcjonowania Szkolnych Inkubatorów Porozumienia (SIP). W wyniku realizacji projektu zwiększy się zaangażowanie uczniów w podniesienie bezpieczeństwa na terenie własnej szkoły. W SIP-ach, uczniowie z klas VII i VIII będą używać technik mediacyjnych aby pomóc młodszym kolegom (klasy I-IV) porozumiewać się w sytuacjach trudnych.

W tegorocznej edycji 55 uczniów rozwinie kompetencje, które pozwolą wpływać na decyzje dyrektora i rady pedagogicznej, a przez to na poznanie mechanizmów partycypacyjnych. Z tego punktu widzenia uczniowie przyczyniają się do poprawy sytuacji bieżącej, a także zyskują potencjał na przyszłość.

Projekt jest innowacyjny poprzez nowatorskie wykorzystanie przeszkolonych młodych mediatorów do pracy z dziećmi w grupie wczesnoszkolnej.. Podejmujemy te działania z myślą o multiplikacji i utworzeniu w Małopolsce sieci dobrze działających i wspierających się SIP-ów.