informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce we współpracy z Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto organizują zajęcia na basenie dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Wieliczka. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z usługą instruktorską nauki pływania oraz ratownik. Ponad to zapewniony jest sprzęt do nauki pływania i rekreacji. Z zajęć na basenie może skorzystac łącznie ok. 80 osób.

Zajęcia odbywają się w soboty w trzech grupach oraz w poniedziałki w jednej grupie.

Karnety na zajęcia wydawane są w siedzibie MGOPS przy ul. Pocztowa 1, w pok. 8, tel. 12 263 43 16, w godzinach pracy Ośrodka.