informacja dla słabosłyszących
Aktualności
10.04.2024

Zakończyliśmy szkolenia!

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 21 września 2023 r. powołał nowy Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce. Nowelizacja ta wprowadziła wiele zmian, które w głównej mierze ukierunkowane są na realną pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą ale również zmiany dotyczące pracy z osobą stosującą przemoc. Najważniejszą wartością jest zatrzymać przemoc i chronić najsłabszych - dzieci, osoby starsze, chorujące, z niepełnosprawnymi.

Dla wzmocnienia skuteczności i adekwatności działań Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce zorganizował i przeprowadził szereg szkoleń dla przedstawicieli różnych środowisk, w szczególności dla przedstawicieli żłobków, przedszkoli i szkół. Wystartowaliśmy 2.10.2023 i do dziś w naszych szkoleniach uczestniczyło blisko 900 osób z 39 placówek. Brawo dla Państwa. Dziś jesteśmy wielką drużyną - współpraca, współdziałanie jest najważniejszym narzędziem przeciwdziałania przemocy domowej. Razem widzimy więcej i razem możemy pomóc adekwatnie. To niezmiernie ważne, aby lokalnie tworzyć właśnie taką drużynę. Nasza uważność, dzielenie, konsekwencja dają piękną platformę dla budowy sprawnego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy.

 

Przez te kilka miesięcy spotkaliśmy się z przedstawicielami następujących placówek:

 

????Żłobek Samorządowy nr 1 w Wieliczce

????Żłobek "Baby at Home"

????Żłobek "Tygrysek Ed"

????Żłobek "Fair Play"

????Żłobek "U Aniołka Stróża"

????Żłobek "Kraina Piotrusia Pana"

????Klub dziecięcy "Zabawa"

????Klub dziecięcy "Bratki"

????Klub dziecięcy "Brzoskwinka"

????Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

????Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich

????Przedszkole Samorządowe w Mietniowie

????Szkoła Podstawowa w Syneczowie

????Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce

????Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach

????Szkoła Podstawowa w Grabiu

????Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce

????Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce

????Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa w Byszycach

????Szkoła Podstawowa w Grajowie

????Szkoła Podstawowa w Dobranowicach

????Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach

????Szkoła Podstawowa w Sierczy

????Szkoła Podstawowa w Golkowicach

????Szkoła Podstawowa w Podstolicach

????Szkoła Podstawowa w Janowicach

????Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce

????Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich

????Szkoła Podstawowa w Raciborsku

????Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

????Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wieliczce

????Przedszkole Niepubliczne Rozwijanka w Wieliczce

???? Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu

Data utworzenia: 10.04.2024