Ograniczenia wykonywania zadań przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce w czasie trwania stanu epidemii.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące ograniczenia wykonywania zadań przez Ośrodek.