informacja dla słabosłyszących
kartki z napisanymi hasłami
Aktualności
09.04.2021

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

W dniach 6-8 października w Wieliczce miało miejsce Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII i VIII wytypowani przez swoje szkoły na podstawie dwóch kryteriów: ponadprzeciętnego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej oraz postawy, która może stanowić przykład do naśladowania dla ich rówieśników.

Program trzydniowego Forum zbudowany był na trzech filarach:

Dzień pierwszy - „Nasza tożsamość”, w trakcie którego młodzi liderzy uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, poznając m. in. tradycje i historię własnych małych ojczyzn, brali udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej i rozpoznawania swoich liderskich predyspozycji, a także spotkali się z osobami, które formują przyszłych liderów (Komendantem Krakowskiej Drużyny Orląt oraz założycielem i liderem Młodzieżowego Klubu Środowiskowego GRUPKA).

Dzień drugi - „Nasze kompetencje” przeznaczony był na dostarczenie liderom nowych umiejętności w zakresie przezwyciężania barier komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów oraz przgotowywania i prowadzenia debaty w formacie oksfordzkim. Młodzież poszerzała również swoją wiedzę na temat mechanizmów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.

Dzień trzeci - „Nasze zaangażowanie” poświęcony był pracy nad przygotowywaniem koncepcji miniProjektów, które młodzi liderzy przeprowadzą w swoich środowiskach lokalnych. Wśród planowanych tematów pojawiały się m.in. propozycje zorganizowania na terenie szkoły debat oksfordzkich, włączania się w kampanie społecznej (Pomarańczowa Wstążka, NO PROMIL – NO PROBLEM), realizacja zajęć edukacyjnych dla młodszych uczniów.

Równolegle do zajęć, w których uczestniczyli młodzi liderzy odbywało się szkolenie dla nauczycieli przygotowujące ich do realizacji programu profilaktycznego Lustro. Nauczyciele będą wspierali liderów w realizacji miniProjektów oraz innych inicjatyw, które będą podejmowali na rzecz swoich społeczności.

Na zakończenie Forum odbyło się podsumowanie i ocena trzech dni intensywnej pracy. Zarówno liderzy, jak i nauczyciele twierdzili, że największą słabością Forum był zbyt krótki czas jego trwania …

Wydarzenie zostało zainicjowane przez zespół pracowników MGOPS w Wieliczce w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Społecznego i przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

Data utworzenia: 09.04.2021