informacja dla słabosłyszących
Aktualności
15.11.2022

Finał konkursów: plastycznego i fotograficznego dla żłobków, przedszkoli oraz szkół

Artyści przekazali ważny sygnał w Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki - ten szczególny głos od młodych Wieliczanek i Wieliczan jest wyraźnym akcentem i ma wielką siłę mówienia. Słowa mają moc a wszyscy artyści, którzy przygotowali w konkursach swoje prace pokazali nam wszystkim jak pokazać w obrazku czy zdjęciu największe wartości. Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim placówkom opiekuńczym i edukacyjnym dla przygotowanie i wsparcie swoich podopiecznych.

Konkurs plastyczny:
Na konkurs nadesłane zostało 87 prac.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano:
ŻŁOBKI
II MIEJSCE ŹŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 – GRUPA WIEWIÓRKI
III MIEJSCE ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 – GRUPA BIEDRONKI
WYRÓŻNIENIA
1. ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 – GRUPA PSZCZÓŁKI
2. ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 – GRUPA SÓWKI
PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE MATEUSZ CHUDY – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
II MIEJSCE JAN PIETRZKIEWICZ - PRZEDSZKOLE KOŹMICE WIELKIE
III MIEJSCE KAROL ZIÓŁKOWSKI – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 , GRUPA 0A
WYRÓŻNIENIA
1. IGA FUJAWA – PRZEDSZKOLE KOŹMICE WIELKIE
2. ZOFIA ORZEŁ - PRZEDSZKOLE KOŹMICE WIELKIE
3. ZUZANNA DOMAGAŁA - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5

Konkurs fotograficzny:
Na konkurs nadesłane zostało 133 prace z 10 szkół.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisjiw każdej grupie tematycznej przyznano:
KLASY IV-VI
I MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBORSKU
II MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W MIETNIOWIE
III MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRANOWICACH
WYRÓŻNIENIA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA KOŹMICE WIELKIE
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABIU
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PODSTOLICACH
KLASY VII-VIII
I MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGRZCACH WIELKICH
II MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W MIETNIOWIE
III MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŹMICACH WIELKICHB
WYRÓŻNIENIA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA W PODSTOLICACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W WIELICZCE
Wszystkie działania w ramach Kampanii odbywają pod honorowym patronatem Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła.
W tym roku Gmina Wieliczka otrzymała na realizację projektu dofinansowanie ze środków z budżetu państwa - Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Data utworzenia: 15.11.2022