informacja dla słabosłyszących
Aktualności
12.03.2024

Konkurs plastyczny – II Wielickie Dni Integracji

W ramach obchodów Wielickiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, MiejskobGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ogłasza konkurs plastyczny:
“BO NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ”

Do udziału zapraszamy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Wieliczka.

Kryteria prac:

  1. prace plastyczne w formacie A4,
  2. w dowolnej technice
  3. prace wyłącznie indywidualne

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych postawy szacunku do drugiego człowieka.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2024r., do godz. 15:00 osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Pocztowa 1, pokój nr 8 lub 14.
Laureaci wezmą udział w uroczystości wręczania nagród i gali konkursowej w dn. 27 kwietnia 2024r. w Wielickiej Mediatece, pl. Skulimowskiego 3 , godzina 12.00

Regulamin konkursu wraz z potrzebnymi dokumentami znajduje się poniżej oraz w siedzibie MGOPS, ul. Pocztowa 1, pokój nr 8 lub 14, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

 

METRYCZKA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zgoda na wykorzystanie wizerunku IOD

 

Data utworzenia: 12.03.2024