informacja dla słabosłyszących
Aktualności
10.12.2022

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Każdego roku w dniu 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Święto kierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka z różnych kontynentów i kultur na całym świecie, którzy wkładają wysiłek w walkę o prawa człowieka i ich przestrzeganie. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka to także okazja, by potwierdzić znaczenie praw człowieka w odbudowywaniu świata, jakiego pragniemy, potrzebę globalnej solidarności, a także naszą wzajemną więź i wspólne człowieczeństwo poprzez ich respektowanie.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw;

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby

 

Te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlaczego są one tak ważne? Ponieważ dotykają one każdego człowieka. Przypominają nam, że bez względu na wszystko, nikt nigdy nie może nas godności pozbawić. Godność należna jest każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy.

Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka?
W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie.

Eleanor Roosevelt

Słowa E. Roosevelt- przewodniczącej Komisji Praw Człowieka ONZ- szczególnie mocno wybrzmiewają w kontekście rzeczywistości, z którą dziś mierzy się niemal cały świat. Ten trudny czas pokazuje, jak wiele zależy od nas samych, jak wiele można zrobić, gdy rozejrzymy się częściej wokół siebie i zadamy pytanie, co ja mogę zrobić, jak ja mogę pomóc? Byłoby trudniej mówić o prawach i równości, gdyby nie otwartość i solidarność ludzi. Równość, integracja i niedyskryminacja to najlepszy sposób na zmniejszenie nierówności i wznowienie naszej drogi do lepszego jutra. Każdy z nas może podjąć zadania, by prawa człowieka były lepiej przestrzegane, by to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu budowało świat. Oto kilka powszechnie znanych zasady, które pomogą stworzyć nam rzeczywistość, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć:

  1. Nie bądź obojętny;
  2. Otwórz się na świat;
  3. Działaj lokalnie- działaj aktywnie w życiu społecznym
  4. Nie szkodź innym;
  5. okazuj szacunek dla każdego człowieka, zwróć szczególną uwagę na osoby słabsze, starsze oraz niepełnosprawne.

 

Autorka: Anna Mazur

Data utworzenia: 10.12.2022