informacja dla słabosłyszących
Aktualności
23.01.2023

Nabór na stanowisko: psychologa ukraińskojęzycznego

Zatrudnimy: psychologa ukraińskojęzycznego

Wymogi formalne dla kandydatów:
• skończone studia pedagogiczne lub psychologiczne
• uprawnienia do prowadzenia zajęć
• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
• wysokie kompetencje interpersonalne, empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji;

Wymagane dokumenty:
• CV, list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją„

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych: rozwijających umiejętności społeczno- emocjonalne, psychoedukacyjno /terapeytycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15, młodymi dorosłymi do 25 r.ż oraz dorosłymi.

Oferujemy: pracę w ciepłej i miłej atmosferze, superwizję, materiały do zajęć, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w centrum Wieliczki, możliwość udziału w dodatkowych projektach, umowę zlecenie/rachunek, gabinety wyposażone są w niezbędne pomoce i materiały do pracy.

Aplikacje należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl (tel. 12 2782140) wraz z oświadczeniem, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

Aplikację należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl (tel. 12 2782140) do dnia 28 lutego 2023 r.

Data utworzenia: 23.01.2023