informacja dla słabosłyszących
wykład
Aktualności
09.04.2021

Wieliczka no-promilową stolicą Małopolski

30 września w Wieliczce, odbyła się konferencja inaugurująca XIV edycję kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Inicjatorem kampanii są organizacje pozarządowe, a Gmina Wieliczka jest współrealizatorem kampanii od jej pierwszej edycji. Głównym celem tego projektu jest ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na małopolskich drogach, oraz wzmocnienie u mieszkańców naszego województwa gotowości do powstrzymywania osób, które zamierzają prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu. Do XIV edycji kampanii przystąpiło 45 małopolskich gmin oraz blisko 150 szkół. Jak co roku możemy spodziewać się marszy na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach, happeningów i koncertów, które towarzyszą inicjatywom kampanijnym. W szkołach będą realizowane zajęcia profilaktyczne, a wśród mieszkańców będą zbierane deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka, który własnoręcznym podpisem zadeklaruje, że powstrzyma pijanego kierowcę, gdy tylko będzie widział, że zamierza on prowadzić samochód.

Konferencję zorganizowali i prowadzili pracownicy Zespołu ds. Programów i Projektów wielickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jej uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor MGOPS, pani Dominika Chylińska. W trakcie konferencji, gminni Ambasadorzy kampanii oraz jej szkolni Koordynatorzy mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi na bieżącą edycję, propozycjami działań, a także wysłuchać wystąpień pana Leszka Szawińskiego, laureata nagrody Złote Ogniowo dla Profilaktyka Roku 2020, pana dra Romana Soleckiego, pracownika naukowego krakowskich uczelni, logoterapeuty, profilaktyka oraz pana Tomasza Gubały, prezesa Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”, autora programów profilaktycznych, twórcy Ośrodka Profilaktyki Plenerowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Data utworzenia: 09.04.2021