informacja dla słabosłyszących
Aktualności
29.10.2021

Pomarańczowa inauguracja

Przedstawiciele wielu środowisk, instytucji i profesji otworzyli w dniu dzisiejszym Wielicką Kampanię Pomarańczowej Wstążki 2021. "Drużyna A" muzycznie wprowadziła wszystkich w klimat współpracy i współdziałania życząc powodzenia na starcie. Ten ważny czas zgromadził w sali Wielicka Mediateka kampanijnych Partnerów, Przyjaciół i Twórców. Razem zawsze możemy zrobić więcej! Projekt Bezpieczne dzieciństwo - inwestycja w przyszłość MÓWIĆ UFAĆ CZUĆ już wystartował a wraz z nim wiele wydarzeń i działań. Zapraszamy!

Projekt Bezpieczne Dzieciństwo - Inwestycja w przyszłość jest dofinansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach programu osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Pomarańczowa wstążka - taki znak solidarności, taki znak przekonania, że każde dziecko powinno mieć bezpieczne dzieciństwo. Pomarańczowa Kampania niech nas wszystkich łączy we wspólnej ochronie dzieciństwa.

Zróbmy to wszyscy RAZEM! Ramię w ramię w jednym szeregu! Niech nas połączy pomarańczowa wstążka!
Przypnij ją do swojego ubrania, torebki, plecaka. Zaznacz swoją akceptację i uczestnictwo w Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 w mediach społecznościowych. Rozmawiajmy! Debatujmy! Budujmy przekonanie i zdecydowaną postawę wobec ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Każde dziecko ma prawo do miłości, rozwoju, bezpieczeństwa, wyboru, nauki i zabawy. To staje się jego podwaliną do dorosłości.

Zatem! Niech połączy nas pomarańczowa wstążka!

Data utworzenia: 29.10.2021