informacja dla słabosłyszących
Aktualności
09.05.2022

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Formularz

Data utworzenia: 09.05.2022