informacja dla słabosłyszących
Aktualności
19.11.2023

Konferencja „Reaguj, chrońmy dzeci przed przemocą”

„Reaguj, chrońmy dzeci przed przemocą” - temat, który połączył wiele środowisk Pomagaczy podczas Wielickiej Konferencji, która była jednym z wydarzeń w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstàżki 2023 - Klucz do wewnętrznej mocy. W dniu dzisiejszym przyszło nam podjąć wiele ważnych problemów, wiele potrzebnych rozmów, postawić wiele ważnych pytań i niezmiennie szukać na nie odpowiedzi. "Trzeba nam być uważnym, trzeba nam reagować na przemoc wobec dzieci" - zaapelowała Agnieszka Szczepaniak Zastępca Burmistrza ds. Społecznych otwierając Konferencję. Wystąpienia prelegentów dotykały najistotniejszych kwestii dotyczących przemocy wobec Dzieci i Młodzieży oraz podejmowały kierunku szukania zrozumienia i pomocy.
Tegoroczni Prelegenci:
????Weronika Potaczek „Przemoc wobec dzieci”
????dr Ewa Dziewońska „Przemoc seksualna wobec dzieci”
????Maksymiliana Żaczek „Skutki, konsekwencje doznawanej przemocy predykatorami intensyfikacji zaburzeń w rozwoju adolescencji”
????Agnieszka Jędrzczak „Konsekwencje prawne niereagowania na przemoc wobec dzieci”
????Maja Kuźmicz „Standardy ochrony dzieci”
????lek. Bartłomiej Taurogiński „Przemoc emocjonalna i relacyjna w rodzinie”
????Dominika Chylińska „Nowe spojrzenie na przeciwdziałanie przemocy domowej- co to znaczy współdziałanie?”
Wszystkie działania w ramach Kampanii odbywają pod honorowym patronatem Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
W tym roku Miasto i Gmina Wieliczka otrzymało na realizację projektu dofinansowanie ze środków z budżetu państwa - Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom, Partnerom i Przyjaciołom Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki.
Data utworzenia: 19.11.2023