informacja dla słabosłyszących
Aktualności
22.10.2022

Rodzina – fundament rozwoju i wychowania człowieka

22 października obchodzimy Dzień Praw Rodziny. Święto to ma na celu podkreślenie roli rodziny w polskim społeczeństwie i zaakcentowanie potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin. W tym dniu warto docenić swoją rodzinę, zwrócić uwagę na jej wpływ na nasze wychowanie i działanie oraz przypomnieć sobie jej istotę. Rodzina stanowi wspólnotę miłości i solidarności. Każda rodzina powinna być otoczona opieką i szacunkiem, by mogła lepiej wypełniać swoją tradycyjną funkcję w kształtowaniu godności każdego z jej członków. Rodzice mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. Rodzice mają również prawo do kształcenia dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, prawo wymagać, by szkoła wspierała podstawowe wartości rodziny. Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Jednak prawa te nie przetrwają, jeśli rodziny same nie podejmą refleksji nad swoją tożsamością, nad istotą ról rodzinnych. Przekazywanie dzieciom słowem i przykładem wartości rodzinnych jest najlepszą gwarancją, że instytucja ta wyjdzie z kryzysu obronną ręką. W życiu każdego człowieka rodzina odgrywa szczególną rolę. Jest potrzebna każdemu z Nas, ponieważ każdy z Nas pragnie miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia. To właśnie na rodzinie jako fundamencie kształtuje się całe nasze życie, budują się relacje życia osobistego i zawodowego. To właśnie w rodzinie człowiek od pierwszych dni swojego życia uczy się miłości i szacunku do drugiego człowieka. Jest to miejsce, gdzie spotykają się różne pokolenia i wzajemnie uczą się funkcjonować w społeczeństwie.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim.”- Michael J. Fox

Autorka: Joanna Misina

Data utworzenia: 22.10.2022