informacja dla słabosłyszących
Aktualności
30.10.2023

Wyniki konkursu plastycznego: „STOP OBOJĘTNOŚCI #REAGUJ”

W dniu 30 października 2023r. rozstrzygnięto Konkurs Plastyczny „STOP OBOJĘTNOŚCI# REAGUJ”
Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: Gminnej Rady Seniorów, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, EKO Wieliczka, MGOPS w Wieliczce ocenili i wybrali najlepsze prace.
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematyką konkursu
- oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu
- sposób ujęcia tematu
- walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, stopień trudności wykonania
- samodzielność wykonania
Na konkurs nadesłane zostało 233 prace, z czego:
a) Złobki - 32 prace
b) Przedszkola – 201 prac
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano:
ŻŁOBKI
???? I MIEJSCE GABRIEL JUSZCZYK - 2 LATA – Żłobek Fair - Play
???? II MIEJSCE IGNACY PIECZARKA – 2 lata – Żłobek Fair - Play
???? III MIEJSCE TYMOTEUSZ ZAKRZEWSKI – 2 lata - Żłobek Fair - Play
WYRÓŻNIENIA
1. ZOJA SOBIESZEK – 2 lata - Żłobek Fair - Play
PRZEDSZKOLA
???? I MIEJSCE MAŁGORZATA BANASZAK - 5 lat – Samorządowe Przedszkole Koźmice Wielkie
???? II MIEJSCE BARTOSZ TEKIELI - 6 lat – Samorządowe Przedszkole w Mietniowie
???? III MIEJSCE NATALIA KITA – 4 lata – Oddział Przedszkolny przy SP w Gorzkowie
WYRÓŻNIENIA
1. WERONIKA KMIECIK – 6 lat - Samorzadowe Przedszkole w Mietniowie
2. OLIWIER PIĄTEK - 5 lat – Samorzadowe Przedszkole Koźmice Wielkie
3. HELENA ĆWIKLIŃSKA – 6 lat - SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce
WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! ????
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Data utworzenia: 30.10.2023