informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna — Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

Poradnictwo i Pomoc Rodzicielska

Poradnictwo rozumiane jest jako niesienie pomocy osobom, które potrzebują pewnego rodzaju wsparcia życiowego.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Celem poradnictwa jest określenie istoty problemu, z jakim borykają się rodzice, a następnie wspólne wypracowanie takich strategii, metod reagowania i komunikowania się z dzieckiem, które pomogą efektywnie wspierać dziecko w jego rozwoju i umożliwią stworzenie warunków sprzyjających zaistnieniu zmian w zachowaniu dziecka. W toku pracy nad problemami zgłaszanymi przez rodziców, w znacznej mierze koncentrujemy się na wzajemnej komunikacji pomiędzy dzieckiem, a jego opiekunami na wielu płaszczyznach. Stwarzając pole do ekspresji własnych przeżyć rodzica i dziecka, wspieramy oboje w przezwyciężaniu ewentualnych trudności doświadczanych przez nich we wzajemnej relacji. Jednocześnie wspólnie poszukujemy rozwiązań znoszących niepokojące rodziców objawy obserwowane u dziecka, bądź ich własne problematyczne zachowania względem dziecka.

Poradnictwo rodzicielskie kierowane jest również do rodziców, którzy pragną upewnić się , czy właściwie pełnią swoją rodzicielską rolę oraz czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo. Jest okazją do sprawdzenia, na ile niepokojące rodziców zachowania są normą, na ile zakłóceniem, a na ile zaburzeniem utrudniającym rozwój. Ponadto ze spotkań mogą skorzystać rodzice , którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat wychowawczy, nauczyć się skutecznych, a jednocześnie sprzyjających rozwojowi dziecka metod wychowawczych. Konsultacje dają również szansę na wzmocnienie relacji z dzieckiem bądź pokazują, jak przebudować dotychczasową relację, aby rodzic spokojnie mógł wspierać swoje dziecko we wchodzeniu w dorosłość.

Adresatami poradnictwa rodzicielskiego są rodzice dzieci na każdym etapie rozwoju, do końca okresu nastoletniego. Pierwsze 2-3 spotkania mają na celu rozpoznanie problemu, następnie ustalany jest dalszy plan współpracy. Niekiedy specjalista zaleca wtedy uzupełnienie poradnictwa o spotkanie rodzinne lub indywidualne z dzieckiem. Czas jednej konsultacji z rodzicami to około 60 minut, natomiast pełen cykl poradnictwa, to zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.

Elżbieta Wawrzonek

Koordynator