Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliczce

Budynek ul. Sienkiewicza 34
tel. / fax  122783872, 122782140

Dyrektor – Dominika Chylińska
godziny przyjęć interesantów:
wtorek w godz. 14:00-16:00

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych
Zespół ds. Finansowo Księgowych
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

Budynek ul. Sienkiewicza 26
tel. / fax 122781955, 122784561

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej
Zespół ds. Usług pomocy Społecznej
Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

Budynek ul. Słowackiego 10
tel.  122784500, 122810175

Zespól ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego
(Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie 500+ , Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne, Program Dobry Start)
 

Budynek ul. Pocztowa 1
tel. 12 2634315, 12 2634316

Zespół ds. Programów i Projektów
Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistyczna

32-020 Wieliczka
REGON: 357114307
NIP: 6831784622

e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – 8:00 – 17:00
wtorek – piątek – 8:00 – 16:00

Zobacz na mapie: