Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliczce


ul. Sienkiewicza 34
tel. / fax   122783872, 122782140

Administracja

ul. Sienkiewicza 26
tel. / fax 122781955,  122784561

Pracownicy socjalni

ul. Słowackiego 10
tel.  122784500, 122810175

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie 500+ , Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne, Program Dobry Start

32-020 Wieliczka
REGON: 357114307
NIP: 6831784622

e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

poniedziałek – 8:00 – 17:00
wtorek – piątek – 8:00 – 16:00

Dyrektor – Dominika Chylińska
godziny przyjęć interesantów:
wtorek w godz. 14:00-16:00

Zobacz na mapie: