Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliczce

Budynek ul. Sienkiewicza 34
tel. / fax  122783872, 122782140

32-020 Wieliczka
REGON: 357114307
NIP: 6831784622

e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – 8:00 – 17:00
wtorek – piątek – 8:00 – 16:00

Dyrektor – Dominika Chylińska
godziny przyjęć interesantów:
wtorek w godz. 14:00-16:00

Przyjmowanie stron odbywa się po uprzednim umówieniu, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin przyjęcia strony, sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce osobiście pod adresem ul. Sienkiewicza 34 w Wieliczce lub telefonicznie pod nr telefonu 12 278 21 40 lub 278 38 72.

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych
Zespół ds. Finansowo Księgowych
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

Budynek ul. Sienkiewicza 26
tel. / fax 122781955, 122784561

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej
Zespół ds. Usług pomocy Społecznej
Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

Budynek ul. Słowackiego 10
tel.  122784500, 122810175

Zespól ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego
(Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie 500+ , Program Dobry Start)
 

Budynek ul. Pocztowa 1
tel. 12 2634315, 12 2634316

Zespół ds. Programów i Projektów
Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistyczna
(Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce
Jacek Krzyżaniak
email: iodo@mgopswieliczka.pl
tel. 500 610 605

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania przewidziane art. 39 RODO w tym pełnię rolę punktu kontaktowego w związku z prawami osób (art. 15-22 RODO), których dane przetwarza MGOPS Wieliczka.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych MGOPS Wieliczka nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej, podań o przyjęcie do pracy, udzielania informacji o statusie spraw związanych z przyznaniem świadczeń.

Zobacz na mapie: