informacja dla słabosłyszących

Kontakt

Napisz do nas

  Nasza skrzynka EPUAP: /mgopswieliczka/SkrytkaESP

  Kontakt do naszych zespołów

  Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

  Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych

  Zespół ds. Finansowo-Księgowy

  Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

  Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

  Poradnictwo i Pomoc Rodzicielska Zespół Terapeutów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół ds. Grup Psychoedukacyjno-Terapeutycznych

  Zespół ds. Programów i Projektów

  Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

  Zespół ds. Pomocy Środowiskowej I

  Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II

  Kontakt do placówek współpracujących

  Żłobek Samorządowy nr 1

  Willowa 7

  12 356 57 07

  zlobek@zlobek.wieliczka.eu

  Zobacz dojazd

  Ośrodek Wsparcia „Campus Misericordiae”

  Brzegi 254

  12 259 21 05

  campus.brzegi@caritas.pl

  Zobacz dojazd

  Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość”

  ul. Brata Alojzego Kosiby 18

  12 278 53 76

  Zobacz dojazd

  Stacja Opieki Caritas

  ul. Sikorskiego 6

  12 288 19 42

  Zobacz dojazd

  Klub Samopomocy przy parafii św. Klemensa

  ul. Sikorskiego 6

  731 701 441

  parafia@wieliczkaklemens.pl

  Zobacz dojazd

  Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi”

  ul. Sikorskiego 6

  731 701 441

  swietlicakinga.wieliczka@gmail.com

  Zobacz dojazd

  Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek”

  ul. Brata Alojzego Kosiby 31

  12 263 43 16

  etkaczewska@mgopswieliczka.pl

  Zobacz dojazd

  Fundacja „Leonardo”

  ul. Sienkiewicza 24

  12 288 32 28

  wieliczka@fundacja-leonardo.pl

  Zobacz dojazd